چهارراه مهره خور یونیون کراس

Union Cross

سه راهی مهره خور رزوه دار

NPT - Steel Female Tee

شیر توپی

Ball Valve

شیر سوزنی

Needle Valve

کانکتور دو سر مهره یونیون

Straight Union

کانکتور یک سر مهره رزوه

NPT - Male Connector