اتصالات استیل

لیست قیمت اتصالات استیل

لیست قیمت اتصالات مغزی دنده ای – مهره ماسوره دنده ای – کفرینگ جوشی << بروزرسانی آبان ماه >>

قیمت ها به ریال است .

سایزمغزی دنده ای 304 کلاس 150مهره ماسوره دنده ای 304کفرینگ جوشی رده 10 - 304کفرینگ جوشی رده 40 - 304سفارش
1/2350,0001,500,000200,000250,000استعلام قیمت روز
3/4450,0001,800,000250,000350,000استعلام قیمت روز
1750,0002,000,000350,000450,000استعلام قیمت روز
1-1/41,100,0003,600,000450,000650,000استعلام قیمت روز
1-1/21,300,0003,900,000650,000900,000استعلام قیمت روز
21,500,0004,200,0001,000,0001,450,000استعلام قیمت روز
2-1/22,650,0001,300,0002,100,000استعلام قیمت روز
33,500,0001,800,0003,100,000استعلام قیمت روز

لیست قیمت اتصالات زانو جوشی << بروزرسانی آبان ماه >>

قیمت ها به ریال است .

سایززانو جوشی رده 10 - 304زانو جوشی رده 40 - 304زانو جوشی رده 10 - 316زانو جوشی رده 40 - 316سفارش
1/2500,000650,0001,000,000استعلام قیمت روز
1800,0001,000,0001,200,0001,400,000استعلام قیمت روز
1-1/21,300,0001,650,0001,700,0002,200,000استعلام قیمت روز
21,850,0002,500,0002,600,0003,200,000استعلام قیمت روز
2-1/23,000,0004,350,0003,700,0006,500,000استعلام قیمت روز
34,000,0006,700,0006,500,0009,500,000استعلام قیمت روز
46,500,00014,000,000استعلام قیمت روز

لیست قیمت اتصالات تبدیل رده 10 – 304 جوشی و سردنده رده 40 – 304 دنده ای << بروزرسانی آبان ماه >>

قیمت ها به ریال است .

سایزتبدیل رده 10 - 304 جوشیسایزسردنده رده 40 - 304 دنده ایسفارش
3/4*1550,0001/2250,000استعلام قیمت روز
1*1-1/2750,0003/4300,000استعلام قیمت روز
1-1/4*1-1/2800,0001450,000استعلام قیمت روز
2*2-1/21,150,0001-1/4550,000استعلام قیمت روز
3*21,800,0001-1/2650,000استعلام قیمت روز
2-1/2*31,900,0002750,000
1-1/2*31,700,0002-1/21,550,000استعلام قیمت روز
2*42,900,00031,800,000
1-1/2*42,900,000استعلام قیمت روز

 

نمایش 1–24 از 58 نتیجه